fbpx

NVO gebėjimų stiprinimas ir bendradarbiavimo skatinimas

2003 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras įgyvendino pirmąjį projektą, skirtą įgalinti Kretingos rajono nevyriausybines organizacijas tapti jungiamąja grandimi tarp bendruomenės narių ir vietos savivaldos institucijų. Vėliau pradėtos įgyvendinti veiklos, skirtos ugdyti nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimus pristatyti savo veiklas ir idėjas visuomenei, kurti nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo tinklus. Šiam tikslui organizuojamos paskaitos, diskusijos, konferencijos, sąskrydžiai.

Meniu