fbpx

Darnių tarpusavio santykių šeimoje skatinimas

Nuo 2004 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras įgyvendina projektus, skirtus ugdyti tėvų gebėjimus pozityviai auklėti vaikus bei skatinti kurti meile ir pagarba grįstus santykius šeimoje. Šiam tikslui organizuojamos paskaitos tėvams, kurių metu psichologai dalijasi žiniomis apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus, kylančias problemas ir galimus jų sprendimus. Be to, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, skirtos skatinti tėvus ir vaikus atrasti patrauklias laisvalaikio leidimo kartu formas.

Meniu