Specializuotos pagalbos centras

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras nuo 2012 m.  atlieka Specializuotos pagalbos centro  funkcijas Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Specializuotos pagalbos centras, gavęs pranešimą iš policijos apie smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas susisiekia su nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiu asmeniu ir pasiūlo nemokamą ir anonimišką konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą. Į Specializuotos pagalbos centrą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjęs asmuo gali kreiptis ir asmeniškai.

Specializuotos pagalbos centrai, teikiantys nemokamą ir anonimišką konsultanto, psichlogo ir teisininko pagalbą, veikia visoje Lietuvoje. Jų kontaktus rasite čia Specializuotos pagalbos centrų kontaktai

Nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu ir internetu visoje Lietuvoje teikia emocinės paramos tarnybos. Jų kontaktus rasite čia Emocinės paramos tarnybų kontaktai

Atpažink smurtą

Fizinis smurtas – esamas ar buvęs sutuoktinis ar partneris Tave mušė, spardė, stumdė, tampė už plaukų, dusino, smaugė, pjaustė, badė, apdegino, laikė užrakinęs, neleido kreiptis į gydytojus ar kankino kitais būdais, siekdamas sukelti Tau skausmą.

Psichologinis smurtas – esamas ar buvęs sutuoktinis ar partneris Tave įžeidinėjo privačioje ar viešoje aplinkoje, grasino sužaloti ar nužudyti Tave ar Tavo artimuosius, draudė Tau susitikti ar kitaip bendrauti su savo artimaisiais, grasino atimti iš Tavęs vaikus, įžeidinėjo ar grasino Tau telefonu, siuntė Tau įžeidžiančius ar grasinančius laiškus, skelbė Tave įžeidžiančią informaciją internete, bandė kontroliuoti, su kuo Tu bendrauji, kur lankaisi, ką veiki, pyko, kai Tu bendravai su priešingos lyties atstovu.

Seksualinis smurtas – esamas ar buvęs sutuoktinis ar partneris Tave vertė lytiškai santykiauti prieš Tavo valią (vedybinis prievartavimas) ar Tau nepriimtinais būdais,  vertė žiūrėti pornografinius filmus, įtarinėjo neištikimybe.

Ekonominis smurtas – esamas ar buvęs sutuoktinis ar partneris kontroliavo visus finansinius išteklius, draudė Tau naudotis turimais pinigais, dirbti ne namuose, ieškotis darbo ar mokytis, gadino Tau priklausantį turtą.

Netylėk, jei patiri smurtą

KONTAKTAI
112 bendrasis pagalbos centras
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
Gargždų socialinių paslaugų centras
Kretingos socialinių paslaugų centras
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Šilutės socialinių paslaugų centras
Gargždų psichikos sveikatos centras
Kretingos psichikos sveikatos centras
Skuodo psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras
Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras
Klaipėdos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius
Kretingos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius
Skuodo rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius
Šilutės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius

Jūsų teisės prasidėjus ikiteisminiam tyrimui dėl smurto artimoje aplinkoje

 • Atsisakyti rašyti pareiškimą. Bet koks pareigūnų prašymas ar reikalavimas rašyti pareiškimą yra neteisėtas ir prieštarauja LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui;
 • Gauti iš policijos pareigūnų nukreipimą nemokamai kūno sužalojimo ekspertizei (abdukcijai) atlikti;
 • Reikalauti, kad smurtautojui būtų nurodyta išsikraustyti iš būsto ir nesiartinti prie Jūsų, nebendrauti ir neieškoti ryšių su Jumis ar kartu gyvenančiais asmenimis (pvz. vaikais), nesilankyti nurodytose vietose, kuriose būnate Jūs ar kartu gyvenantys asmenys (pvz. vaikai), kol vyksta ikiteisminis tyrimas;
 • Atsisakyti dalyvauti akistatoje su smurtautoju;
 • Gauti informaciją apie ikiteisminį tyrimą;
 • Gauti nemokamą teisinę ir psichologinę pagalbą Jūsų regiono Specializuotos pagalbos centre;
 • Teikti įrodymus. Buitiniai garso ar vaizdo įrašai, nuotraukos, trumposios žinutės, šeimos gydytojo padaryti įrašai Jūsų ar Jūsų vaikų medicininėse kortelėse yra pripažįstami įrodymais ir Jums reikalaujant turi būti prijungti prie bylos;
 • Apskųsti policijos pareigūnų, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus, įskaitant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą;
 • Prašyti, kad visų kontaktų su teisėsaugos institucijomis metu Jus lydėtų asmuo, kuriuo Jūs pasitikite;
 • Turėti atstovą (advokatą, advokato padėjėją, ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo leidimu – kitą aukštąjį teisinį išsilavinimą turintį asmenį), kurį įgaliojote atstovauti Jūsų interesams;
 • Prašyti, kad Jūsų apklausa vyktų ne policijos komisariate, o teisme;
 • Prašyti, kad Jūsų apklausa būtų atliekama nuotolinio ryšio priemonėmis;
 • Prašyti, kad Jūsų apklausos metu būtų daromas vaizdo ir garso įrašas;
 • Gauti pranešimą apie smurtautojo suėmimą ir paleidimą į laisvę;
 • Prašyti, kad Jūsų apklausoje dalyvautų specialistas (pvz. psichologas ar Specializuotos pagalbos centro atstovas), jeigu tokiu būdu Jums būtų lengviau duoti parodymus.

Specializuotos pagalbos centrų veiklos ataskaita

Neilgai trukus po LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įsigaliojimo visoje Lietuvoje pradėjo veikti Specializuotos pagalbos centrai, teikiantys specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Dauguma iš jų yra moterų nevyriausybinės organizacijos, turinčios ilgametę patirtį smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nuo jo nukentėjusiems asmenims srityse. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras yra viena iš šių organizacijų.
Nuo 2016 m. 12 moterų nevyriausybinių organizacijų, atliekančių Specializuotos pagalbos centrų funkcijas, veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims 47 savivaldybėse. Šiose organizacijose dirbantys konsultantai teikia informavimo, psichologinio ir teisinio konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas.
2016 – 2017 m. šiose organizacijose dirbantys konsultantai pagalbą suteikė 25 460 nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų.
Kviečiame susipažinti su šių organizacijų veiklos ataskaita.

SPC veiklos ataskaita

Smurtas prieš moteris. ES masto apklausa

Šioje ataskaitoje pateikti pirmi išsamiausios iki šiol Europos Sąjungos lygmeniu (ir pasaulio mastu) atliktos apklausos apie įvairų moterų patirtą smurtą rezultatai. Ši ataskaita pagrįsta pokalbiais su 42 000 moterų visose 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Joje atskleidžiama, kad smurtas prieš moteris, ypač smurtas dėl lyties, kurį moterys patiria neproporcingai dažnai, yra didelis žmogaus teisių pažeidimas, kurio Europos Sąjunga negali nepaisyti.
Per apklausą moterų buvo klausiama apie jų patirtą fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą, įskaitant artimoje aplinkoje patirto smurto atvejus, taip pat buvo klausiama apie persekiojimą, seksualinį priekabiavimą ir naujųjų technologijų vaidmenį, susijusį su moterų patiriama prievarta. Be to, buvo klausiama apie vaikystėje patirtą smurtą. Paaiškėjo, kad prievarta paveikia daugelio moterų gyvenimą, tačiau apie ją institucijos sistemingai nepakankamai informuojamos.
Paskelbus 28 šalyse surengtos apklausos rezultatus akivaizdu, kad atėjo laikas spręsti smurto prieš moteris problemą. Būsimos Europos Sąjungos moterų ir vyrų lygybės strategijos galėtų remtis apklausos išvadomis, kad būtų sprendžiami pagrindiniai susirūpinimą keliantys klausimai, dėl moterų patirto smurto. Be to, apklausos rezultatai suteikia daug argumentų Europos Sąjungos valstybėms narėms ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvenciją), o Europos Sąjungai – įvertinti galimybę prisijungti prie konvencijos. Apklausos išvados dar kartą patvirtina, kad būtina užtikrinti nusikaltimų aukoms skirtų esamų Europos Sąjungos priemonių įgyvendinimą, pirmiausiai taikant Europos Sąjungos nusikaltimų aukų apsaugos direktyvą.
Kviečiame susipažinti su apibendrintais rezultatais.

ES masto apklausa

Komiksas „Birutė Bebaimė“

Birutė Bebaimė – tai prevencinė smurto prieš moteris iniciatyva. Šiuo metu vykdomas pirmasis iniciatyvos etapas: išleidžiamas pirmasis Lietuvoje smurto prevencijos komiksas „Birutė Bebaimė“. Komikso tikslas – pakeisti nuostatas, kad smurtas gali būti pateisinamas ir skatinti smurtą patiriančias moteris kreiptis pagalbos, o visuomenę – nukreipti jas pagalbos link.

Apie rimtus dalykus – šiuolaikiškai ir įtraukiančiai: komikse papasakojama į smurtinius santykius patekusios Birutės istorija. Jos išgyventos situacijos ir priimti sprendimai atskleidžia, kokios situacijos laikomos smurtinėmis, kaip elgtis ir kur kreiptis kiekvienoje iš jų, kaip reaguoti aplinkiniams.

Birutės istorija – nepaleidžiama iš rankų: leidinys yra ne tik informacinio pobūdžio, bet dalį jo sudaro užrašinė, kurioje paskatiname moteris išlieti susikaupusias emocijas raštu. Taip pat, kad kiekviena moteris galėtų saugiai naudotis pateikiama informacija, leidinys yra su dvigubu viršeliu – pašalinus pirmąjį, aplinkiniai negalės suprasti, kad leidinyje yra informacija apie pagalbą esant smurtinėje situacijoje.

Komikso turinys paremtas ekspertų įžvalgomis: kuriant leidinio turinį bendradarbiavome su policijos pareigūnais, Specializuotos pagalbos centrų konsultantais, psichologais, krizių centrų darbuotojais.

Pateikiama reikalinga praktinė informacija: leidinyje pateikiamos tikslios nuorodos, kur ir kaip ieškoti pagalbos smurto artimoje aplinkoje atveju ir kaip saugotis esant smurtiniuose santykiuose.

Leidinys bus dovanojamas moterims visoje Lietuvoje: bibliotekose, pašte, poliklinikose, ligoninėse, privačiose klinikose, psichologų kabinetuose, socialinės pagalbos centruose, rėmėjų prekybos tinkluose.

Kviečiame prisijungti padedant išleisti bei platinti Birutės Bebaimės istoriją. Kiekvienas leidinio vienetas yra svarbus, todėl kviečiame prisidėti paremiant bent vieno leidinio išleidimą, kurio kaina yra apie 5 eur, daugiau sužinokite aukok.lt:

Komanda: Projektą inicijuoja Violeta Masteikienė, Modesta Kairytė ir Marija Norvaišaitė kartu su sėkmingai socialinius projektus įgyvendinusiomis organizacijomis VŠĮ „Gerų Minčių Magijos projektai“ ir „Moterys kalba“. Iliustracijų autorė – Akvilė Magicdust, dizainerė – Lilija Lozovich, komiksų tekstų autorė – Urtė Karalaitė.