Savanorystė

Kretingos moterų IMC jau 13 metų įgyvendina įvairius projektus, kurie skatina savanorystę bei organizuoja mokymus darbuotojams, dirbantiems su savanoriais.

Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Savanorystės ugdymas Vakarų Lietuvos regione“, kuris finansuojamas iš Nevyriausybinio sektoriaus plėtros 2011-2013 m. programos, koordinuojamos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (http://www.socmin.lt/index.php?190715495).

Projekto tikslas – skatinti savanorišką veiklą vykdančių organizacijų bendradarbiavimą ir populiarinti savanorišką veiklą Klaipėdos apskrityje.

Projekto metu bus skatinamos Klaipėdos apskrities NVO susipažinti ir bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis gerąja patirtimi ir kaip pritraukti bei išlaikyti savanorius NVO.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013-05-30 iki 2013-12-31.

Projekto biudžetas – 22 577 Lt.

NVO sąskrydis