Rėmėjai

Lietuvos moterų draugija
www.lmd.lt

Kretingos rajono savivaldybė
www.kretinga.lt

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
www.socmin.lt

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras
www.lssic.smm.lt

VšĮ Azzara
www.azzara.lt

Global Fund for Women
www.globalfundforwomen.org

Mama Cash
www.mamacash.nl

Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Centrinei ir Rytų Europai
Svetainės neturi, bet galima susisiekti tokiomis koordinatėmis.
Žydrė Grabauskienė, tel. 8 37 489109, Smiltynės 4, LT-47483 Kaunas

Olandijos užsienio reikalų ministerijos MATRA programa
Svetainės neturi