Projektai

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras per devyniolika metų sėkmingai įgyvendino virš septyniasdešimties projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos nuo jo nukentėjusiems asmenims teikimui, moterų integracijai į darbo rinką ir jų verslumo skatinimui, moterų ir mergaičių savęs pažinimui ir įgalinimui, darnaus bendravimo šeimoje skatinimui ir pozityvių tėvystės įgūdžių ugdymui, moterų sveikatinimui, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo tinklų kūrimui, savanorystės ir filantropijos iniciatyvų skatinimui. Išsamesnę informaciją apie projektus galite rasti čia Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro projektai.

Nuo 2012 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras atlieka specializuotos pagalbos centro funkcijas ir teikia informavimo, psichologinio ir teisinio konsultavimo, įgalinimo, tarpininkavimo paslaugas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Nuo 2015 m. organizuojami mokymai, skirti didinti pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikiančių specialistų profesinę kompetenciją.

Nuo 2005 m. įgyvendinami projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijos vykdymui. Siekiant ugdyti visuomenės netoleranciją smurtui artimoje aplinkoje, kiekvienais metais Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose organizuojamos socialinės kampanijos, kurių metu skleidžiama informacija apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir padarinius, teisinę atsakomybę ir pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Nuo 2008 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro ir VšĮ „Azzara“ bendradarbiavimo dėka į Kretingą atvyksta „Rožinio kaspino“ autobusėlis. Kiekvienais metais daugiau kaip šimtas moterų turi galimybę nemokamai pasikonsultuoti su krūtų onkologais, radiologais, mamologais. Palaikant VšĮ „Azzara“ iniciatyvą, dalyvauta bėgimo solidarumo maratone, fotografijų konkurse „Težydi mano miestas“ ir kitose akcijose, skirtose ugdyti moterų sąmoningumą ir skatinti daugiau dėmesio skirti savo sveikatai.

Nuo 2004 m. įgyvendinami projektai, skirti ugdyti bendruosius ir profesinius moterų gebėjimus, būtinus sėkmingai integracijai į šiuolaikinę darbo rinką. Konsultacijų ir mokymų metu moterys įgyja reikalingų žinių ir įgūdžių, kurių dėka padidėja jų galimybės realizuoti save profesinėje srityje. Be to, organizuojamos paskaitos, konferencijos, mugės, pažintiniai vizitai tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse, skirti ugdyti moterų verslumą ir megzti bendradarbiavimo ryšius.

Nuo 2004 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras įgyvendina projektus, skirtus ugdyti tėvų gebėjimus pozityviai auklėti vaikus bei skatinti kurti meile ir pagarba grįstus santykius šeimoje. Šiam tikslui organizuojamos paskaitos tėvams, kurių metu psichologai dalijasi žiniomis apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus, kylančias problemas ir galimus jų sprendimus. Be to, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, skirtos skatinti tėvus ir vaikus atrasti patrauklias laisvalaikio leidimo kartu formas.

2003 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras įgyvendino pirmąjį projektą, skirtą įgalinti Kretingos rajono nevyriausybines organizacijas tapti jungiamąja grandimi tarp bendruomenės narių ir vietos savivaldos institucijų. Vėliau pradėtos įgyvendinti veiklos, skirti ugdyti nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimus pristatyti savo veiklas ir idėjas visuomenei, kurti nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo tinklus. Šiam tikslui organizuojamos paskaitos, diskusijos, konferencijos, sąskrydžiai.

Nuo 2002 m. įgyvendinami projektai, skirti mažinti skurdžiai gyvenančių bendruomenės narių socialinę atskirtį, propaguoti filantropijos idėjas, skatinti bendruomenės narių įsitraukimą į savanorišką veiklą, vienyti bendruomenės narius aktualių socialinių problemų sprendimui.

2002 m. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras įgyvendino pirmąjį projektą, skirtą keisti stereotipines nuostatas moterų atžvilgiu ir įgyvendinti lyčių lygybės principus visose srityse, skatinti moterų lyderystę ir įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą, ugdyti moterų gebėjimus atstovauti savo interesus ir inicijuoti atitinkamų politinių sprendimų priėmimą. Vėliau pradėtos įgyvendinti veiklos, skirtos įgalinti mergaites tapti jaunosiomis lyderėmis.