Narystė

Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Lietuvos moterų lobistinė organizacija neformalią savo veiklą pradėjo 2004 m., vienuolikai Lietuvos moterų organizacijų pasirašius steigimo sutartį. Tų pačių metų spalio mėn. Lietuvos moterų lobistinė organizacija įstojo į Europos moterų lobistinę organizaciją, kuri vienija daugiau nei 2000 moterų organizacijų 31 šalyje. 2014 m. Lietuvos moterų lobistinė organizacija tapo oficialia Europos moterų lobistinės organizacijos nare, savo gretas papildžiusi dar šešiomis Lietuvos moterų organizacijomis. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos misija – skatinti moterų organizacijų įsitraukimą į lyčių lygybės politikos formavimą ir sprendimų priėmimo procesus Lietuvoje ir Europoje.

Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba yra patariamoji institucija, sudaryta iš penkių Kretingos rajono savivaldybės ir aštuonių Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų atstovų, veikianti prie Kretingos rajono savivaldybės nuo 2014 m.  Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba teikia Kretingos rajono savivaldybei pasiūlymus ir išvadas  dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo, inicijuoja Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programų rengimą, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl šių programų priemonių finansavimo prioritetų.