Autoriaus Archyvai: admin

Kviečiame rinkti „Kretingos krašto moteris – 2018“

 

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, siekdamas pagerbti labiausiai savo veikla Kretingos kraštui nusipelniusias moteris ir atkreipti visuomenės dėmesį į moterų indėlio svarbą visuomenės gerbūvio kūrimo procese, skelbia konkursą „Kretingos krašto moteris – 2018“ ir kviečia siūlyti kandidates nominacijoms:

  • Metų savanorė – moteris, aktyviai ir neatlygintinai dalyvaujanti bendruomenės veikloje, prisidėdama prie įvairių iniciatyvų skatinimo
  • Metų kultūros tradicijų puoselėtoja – moteris, savo kūryba prisidedanti prie kultūrinių tradicijų puoselėjimo arba vienijanti Kretingos krašto kūrėjus ir skatinanti jų meninę saviraišką
  • Metų sveikos gyvensenos skatintoja – moteris, vienijanti Kretingos krašto bendruomenę ir asmeniniu pavyzdžiu skatinanti jos narius vadovautis sveikos gyvensenos principais
  • Metų senjorė – moteris, vienijanti Kretingos krašto senjorus ir savo asmeniniu pavyzdžiu skatinanti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje
  • Metų pagalba šeimai – moteris, vienijanti šeimas tikslingai ir prasmingai veiklai bei organizuojanti būtinos pagalbos šeimai teikimą

Kandidates nominacijoms galite siūlyti iki lapkričio 20 d. užpildydami konkurso anketą, kurią rasite paspaudę šią nuorodą

Konkurso nuostatus rasite čia

Projektą finansuoja
Kretingos rajono savivaldybės administracija

 

Tęsiame mokymus Kretingos rajono specialistams

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras jau antrus metus vykdo Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Smurtas artimoje aplinkoje: apraiškos, padariniai, atsakomybė, pagalba“.

Šia programa siekiama ugdyti bendruomenės netoleranciją smurtui artimoje aplinkoje ir formuoti vieningą pagalbą teikiančių specialistų požiūrį į smurto artimoje aplinkoje reiškinį, nukentėjusiojo saugumo užtikrinimą ir pagalbos nukentėjusiajam teikimą.

Rugsėjo 24 d. 13 val. vyks mokymai tema „Smurtinio elgesio keitimo galimybės. Nepilnamečių korekcinė programa EQUIP“, kuriuos ves Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Viršilas

Kviečiame registruotis!
Tel. 8 445 78024, 8 605 82331
El.p. kretingosmoterys@gmail.com

Projektą finansuoja
Kretingos rajono savivaldybės administracija

Kviečiame mokytis!

Kiekvieną rudenį kviečiame jus mokytis anglų kalbos. Šiuo metu renkame pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupes. Susidomėjote? Skambinkite tel.: 8 445 78024 arba 8 605 82331

Mokymai Klaipėdos rajono specialistams tęsiasi

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras tęsia kvalifikacijos kėlimo mokymus Klaipėdos rajono specialistams, teikiantiems pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Mokymai organizuojami įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, pagalba, profesinė kompetencija“.

Birželio 20 d. 9 val. Gargždų socialinių paslaugų centre vyks mokymai tema „Smurtautojo portretas“, kuriuos ves Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Viršilas

Kviečiame registruotis!
Tel. 8 445 78024, 8 605 82331
El.p. kretingosmoterys@gmail.com

Projektą finansuoja
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Nedelsk! Dėl savęs ir dėl tų, kurie tave myli!

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, bendradarbiaudamas su VšĮ „Azzara“, įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės remiamą projektą „Nedelsk – 2018“, skirtą mažinti Kretingos rajone gyvenančių moterų vėžinius krūtų susirgimus, mokant atpažinti pirmuosius krūtų susirgimų požymius ir skatinant jas reguliariai tikrintis.

Mielos moterys, kviečiame nedelsti ir registruotis nemokamai patikrai dėl vėžinių krūtų susirgimų. „Rožinio kaspino“ autobusėlis atvyksta 2018 m. birželio 29 d. Patikra vyks nuo 9.00 val. iki 17.30 val. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centre.

Privaloma išankstinė registracija!
Tel. 8 445 78024, 8 605 82331

Projektą finansuoja
Kretingos rajono savivaldybės administracija

Mokymai Klaipėdos rajono specialistams

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras jau šeštus metus vykdo specializuotos pagalbos centro funkcijas ir teikia specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose.

Šiuo metu, bendradarbiaudamas su Gargždų socialinių paslaugų centru, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras pradeda įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, pagalba, profesinė kompetencija“.

Šiuo projektu siekiama  skatinti Klaipėdos rajono gyventojų netoleranciją smurtui artimoje aplinkoje, ugdant gebėjimą atpažinti smurto artimoje aplinkoje apraiškas, supažindinant su padariniais, informuojant apie pagalbos gavimo galimybes. Šio projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti mokymus Klaipėdos rajono gimnazijų, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 8-10 klasių mokiniams, skirtus ugdyti jų gebėjimus atpažinti smurto artimoje aplinkoje apraiškas, supažindinti su padariniais ir informuoti apie pagalbos gavimo galimybes. Be to, bus organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai Klaipėdos rajono specialistams, teikiantiems pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

Gegužės 30 d. 9 val. Gargždų socialinių paslaugų centre vyks pirmieji mokymai tema „Pokalbis su nukentėjusiu nuo smurto artimoje aplinkoje vaiku“, kuriuos ves Klaipėdos apygardos teismo psichologė Aušra Augaitienė.

Kviečiame registruotis!
Tel. 8 445 78024, 8 605 82331
El.p. kretingosmoterys @gmail.com

Projektą finansuoja
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Kviečiame mokytis mediacijos!

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą artimoje aplinkoje traktuoja kaip visuomeninę reikšmę turinčią nusikalstamą veiką ir įpareigoja valstybines institucijas užtikrinti nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų saugumą bei reikiamos pagalbos prieinamumą. Tačiau įstatymai ir kiti teisės aktai savaime negarantuoja nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų saugumo ir reikiamos pagalbos prieinamumo. Siekiant realaus įstatyminės bazės poveikio, būtina ugdyti bendruomenės netoleranciją smurtui artimoje aplinkoje ir užtikrinti reikiamą ją įgyvendinančių specialistų profesinę kompetenciją.

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras jau antrus metus vykdo Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Smurtas artimoje aplinkoje: apraiškos, padariniai, atsakomybė, pagalba“.

Šia programa siekiama  ugdyti bendruomenės netoleranciją smurtui artimoje aplinkoje ir formuoti vieningą pagalbą teikiančių specialistų požiūrį į smurto artimoje aplinkoje reiškinį, nukentėjusiojo saugumo užtikrinimą ir pagalbos nukentėjusiajam teikimą. Praėjusiais metais pagalbą teikiantiems specialistams buvo suorganizuoti mokymai apie smurto aukos ir smurtautojo charakteristikas, ribas tarp griežto vaikų auklėjimo ir smurto prieš juos, pokalbio su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje vaikais specifiką.

Šiais metais planuojama suorganizuoti mokymus tokiomis temomis:

  • Mediacijos samprata ir taikymas
  • Darbas su nemotyvuotais klientais
  • Smurtinio elgesio keitimo galimybės
  • Pagalbos teikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams specifika

Gegužės 23 d. 13 val.  vyks pirmieji mokymai tema „Mediacijos samprata ir taikymas“, kuriuos ves mediatorės darbo patirties turinti lektorė Kristina Martinkienė.

Kviečiame registruotis!
Tel. 8 445 78024,  8 605 82331
El.p. kretingosmoterys@gmail.com

Projektą finansuoja
Kretingos rajono savivaldybės administracija

Diskusijos dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo tęsiasi

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo atidėti vadinamosios Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris ratifikavimą, kol nepavyksta pasiekti kompromiso dėl lyties sampratos. Konvencija Lietuvoje daugiausia diskusijų kelia dėl lyties apibrėžimų. Debatų centre yra angliška sąvoka „gender“ ir jos lietuviškas vertimas „socialinė lytis“.
Lietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo pasirašė 2013 metais, tačiau Seimas jos iki šiol neratifikavo. Jis neslėpė pasipiktinimo, kad „penkerius metus stumdomasi dėl konvencijos sąvokų“.
L. Linkevičiaus įsitikinimu, konvencijos ratifikavimas prisidėtų siekiant pažaboti smurtą prieš moteris. „Žinoma reikės lėšų, žinoma, reikės kai kurių įstatymų pakeitimų, reikės krizių centrų ir specialistų, žinančių kaip elgtis su smurto aukomis. Jei norime, kad situacija keistųsi. Pasakysiu banaliai, viskas pasidaro darymo būdu, o ne atvirkščiai“, – BNS sakė L. Linkevičius.
L. Linkevičius atkreipė dėmesį, kad sąvoka „gender“ vartojama ir Lietuvos Konstitucijos vertime į anglų kalbą. „Jau dabar Lietuva yra įsipareigojusi tarptautinėms organizacijoms dėl nediskriminavimo dėl lyties tapatumo ir lytinės orientacijos. Penkerius metus kartojame tą patį ir stebime kaip katalikiškos Europos šalys konvenciją ratifikuoja, o Lietuva slepia vis kitame stalčiuje. O tuo metu skaitome nesibaigiančius straipsnius apie vis žiauresnį smurtą Lietuvos šeimose, skriaudžiamus vaikus – juk ryšys tarp smurto prieš moteris ir smurto prieš vaikus yra akivaizdus,“ – sakė jis.
Pasak ministro, tos pačios oponentų grupės, kurios jau penkis metus priešinasi Konvencijos ratifikavimui, atkakliai priešinosi ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams, kuriais buvo uždraustos visos smurto prieš vaikus formos.
Skaitykite daugiau:
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2018/03/02/news/socialines-apsaugos-ministerija-siulo-atideti-stambulo-konvencijos-ratifikavima-4940973/
Kviečiame susipažinti su oficialiu Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo vertimu

Stambulo konvencijos oficialus vertimas

Stambulo konvencija atsakymai į dažnai užduodamus klausimus

Įteikti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Š. m. kovo 22 d. Valdovų rūmuose įvyko jubiliejinių penktųjų Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremonija. Renginio metu aštuoniose kategorijose įvertinti prie lygybės ir įvairovės skatinimo Lietuvoje prisidedantys žmonės ir jų projektai. Ką šis apdovanojimas reiškia lygybės ir įvairovės srityje dirbantiems žmonėms?
Lyčių lygybės apdovanojimą pelniusio Specializuotos pagalbos centrų tinklo atstovės: „Šis apdovanojimas aiškiai parodo, koks svarbus darbas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje“
„Žmogus, patiriantis smurtą artimoje aplinkoje neturėtų bijoti kreiptis pagalbos. Pagalba yra, reikia tik jos paprašyti. Mes nebegalime toleruoti smurto, nes matydami smurtą artimoje aplinkoje vaikai tą patį modelį gali atkartoti ir savo šeimoje. Mes privalome daryti viską, kad smurto ratas būtų nutrauktas. Šis apdovanojimas aiškiai parodo, koks svarbus yra mūsų darbas smurto artimoje aplinkoje srityje,“ – tikino lyčių lygybės apdovanojimą pelniusiam Specializuotos pagalbos centrų tinklui atstovaujanti Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė.
„Visų kolegių, kurios dirba specializuotos pagalbos centruose vardu norėčiau padėkoti už parodytą pasitikėjimą. Tai tik dar vienas įrodymas, kokia svarbi ir reikalinga pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje žmonėms. Ačiū jums visiems iš širdies į širdį,“ – dėkojo Specializuotos pagalbos centrų tinklo atstovė Irma Zabulionytė.
„Šiandien – didi diena, kai mūsų ilgametis darbas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje pagaliau yra įvertinamas čia, Valdovų rūmuose. Tai buvo labai nelengvas ir ilgas kelias,“ – pridūrė Specializuotos pagalbos centrų tinklo atstovė Lilija Vasiliauskienė.
Skaitykite daugiau:
http://www.lygus.lt/valdovu-rumuose-isdalyti-zmogaus-teisiu-oskarais-vadinami-apdovanojimai/