Apie mus

Moto

„Gamta tarė Moteriai: būk graži, jei gali, išmintinga, tačiau protinga būti privalai.“
(P. O. Beaumarchais)

Misija

Gerinti Kretingos rajono moterų ekonominę ir socialinę padėtį, skatinant lyčių lygybės principų įgyvendinimą, stereotipinių požiūrių keitimą, verslo iniciatyvas ir visuomeninę saviraišką, organizuojant švietėjišką ir mokomąją veiklą bei suteikiant reikalingų žinių ir įgūdžių.

Vizija

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras taps Kretingos rajono moterų traukos centru, teikiančiu aktualią informaciją ir reikalingą pagalbą, įgalinančiu moteris savarankiškai atstovauti asmeninius interesus ekonominiame ir socialiniame visuomenės gyvenime.

Tikslas

Padėti Kretingos rajono moterims, norinčioms pagerinti savo ekonominę ir socialinę padėtį, įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių ir skatinti jų aktyvumą ir savarankiškumą užtikrinant savo ir šeimos narių gerovę.

Veiklos kryptys

  • Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nuo jo nukentėjusiems asmenims
  • Moterų integracija į darbo rinką ir jų verslumo skatinimas
  • Mergaičių ir moterų savęs pažinimas ir įgalinimas
  • Darnaus bendravimo šeimoje skatinimas ir pozityvių tėvystės įgūdžių ugdymas
  • Moterų sveikatinimas
  • Nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo skatinimas
  • Filantropijos ir savanorystės iniciatyvų skatinimas

Ataskaitos